Regio Zwolle Knooppunt van kennis, kunde en ondernemerschap

Internationale bedrijven als Scania en Wavin. Zorginstanties als de Isala Kliniek en de Baalderborg Groep. En onderwijsinstellingen als Windesheim en Deltion. De regio Zwolle is een knooppunt van kennis, kunde en ondernemerschap. Door alle partijen met elkaar te verbinden, wil Techniekpact Zwolle een omgeving creëren, die:

  • Kiest voor techniek
  • Leert in techniek
  • Werkt met techniek

Kiezen voor techniek Instroom in techniekopleidingen vergroten

Saai, moeilijk, zwaar… De meeste jongeren hebben een bevooroordeeld beeld van techniek en technologie. Om dat beeld bij te stellen, zet Techniekpact Zwolle zich in om het Zwolse bedrijfsleven in contact te brengen met het primaire en voortgezette onderwijs. Door samen uitdagend techniekonderwijs te ontwikkelen, prikkelen we jongeren hun technische talent te ontplooien.

Kiezen voor techniek

Leren in techniek Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt verbeteren

Eenmaal gekozen voor een techniekopleiding op MBO-,HBO- of WO-niveau moeten jongeren gemotiveerd blijven om hun studie af te ronden en ook daadwerkelijk een baan te bekleden in de techniek of technologie. Daarom wil Techniekpact Zwolle het technisch beroepsonderwijs versterken. De nadruk hierbij ligt op een intensievere samenwerking tussen de diverse opleidingen en het bedrijfsleven.

Leren in techniek

Werken met techniek Inzetbaarheid van technici verduurzamen

Mensen die werken in de techniek of technologie behouden voor de branche. En mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan elders inzetten in de techniek of technologie. Tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven afgestemd beleid is nodig om deze duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verzorgen. Techniekpact Zwolle faciliteert daarbij.

Werken met techniek

Techniek en technologie Welke technici hebben we nodig?

De technici die we samen met het onderwijs en bedrijfsleven zoeken, hebben de technische kennis om apparaten te bouwen en installaties te onderhouden. Ze houden technische systemen draaiende, zoeken naar wetenschappelijke kennis en ontwikkelen en implementeren nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Dit doen ze op terreinen waarin de regio Zwolle sterk vertegenwoordigd is, zoals: zorg, voeding, energie, logistiek, bouw, industrie en ICT.

Techniek en technologie
Wij houden techniek draaiende