Sterk Techniekonderwijs (STO) in Regio Zwolle

Het tekort aan goed geschoold technisch personeel is een vraagstuk dat alleen door intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs opgelost kan worden. Het Ministerie van OCW heeft een belangrijke stap in deze richting gezet door met een flinke financiële impuls de totstandkoming van STO-regio’s (Sterk Techniekonderwijs) mogelijk te maken.

Intensieve samenwerking

In Nederland zijn momenteel 77 STO-regio’s actief, waaronder 6 in het gebied van de regio Zwolle. Daarbij werkt een aantal regio’s samen met STO’s over de provinciegrens. In deze regio’s werkt een aantal bedrijven inmiddels intensief samen met het onderwijs door onder meer innovatieve keuzevakken te ontwikkelen, het aanbod van stages te verbeteren en docenten te professionaliseren.

Intensieve samenwerking

Bedrijven kunnen zich aanmelden

Deze bedrijven hebben in 2019 als co-financiers een belangrijk aandeel geleverd bij de planvorming in de regio’s. Uiteraard kunnen ook nieuwe bedrijven zich aanmelden voor deze samenwerkingsconstructie. De 6 STO-regio’s beschrijven hieronder een aantal van hun activiteiten. Door co-creatie willen partijen uiteindelijk bereiken dat het technisch vmbo, kwalitatief en kwantitatief, bijdraagt aan een duurzaam evenwicht tussen (toekomstige) vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in de regio.

Samenwerkingsconstructie

Samenwerking scholen en bedrijven

De scholen zijn op zoek naar bedrijven die aansluiten bij de uitstroomprofielen PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), M&T (Mobiliteit en Transport) en Groen of bedrijven die twee of meerdere van deze disciplines combineren. Bedrijven krijgen door deze samenwerking ook toegang tot een nieuwe instroom van geïnspireerde en beter voorbereide jonge werknemers, leerlingen van divers niveau, nieuwe netwerken, potentiële promotie van werkwijzen & materialen en mogelijkheden om innovatie in het onderwijs in te brengen.

Samenwerking scholen en bedrijven

Gastlessen en bedrijfsbezoeken

Door middel van het overbrengen van kennis vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de leerlingen. De samenwerking kan onder andere bestaan uit het verzorgen van gastlessen en bedrijfsbezoeken, mits de omstandigheden dit toelaten. Ook ontstaat de gelegenheid om docenten stage te laten lopen en stageplekken voor bijvoorbeeld PIE-leerlingen beschikbaar te stellen. Of denk aan het samenwerken aan actuele vraagstukken en opdrachten die spelen binnen het eigen bedrijf c.q. het beschikbaar stellen van materialen. Nieuwe bedrijven zijn welkom in deze samenwerkingsconstructies.

Gastlessen en bedrijfsbezoeken

Contactgegevens

Techniek
STO
Techniekpact Zwolle

​STO Meppel/Steenwijkerland volop in ontwikkeling

Lees meer »
STO
Techniekpact Zwolle

​STO Noordelijk Flevoland zorgt voor verbinding en zichtbaarheid

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…