​Techniekpact Zwolle zorgt voor verbinding, maar voortbestaan op de tocht

Meer

Vrijdag 28 juni 2024 ​Techniekpact Zwolle zorgt voor verbinding, maar voortbestaan op de tocht

Techniekpact Regio Zwolle maakt zich al jaren hard voor de verbinding tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Om zo als intermediair bij te dragen aan voldoende werkgelegenheid binnen de technische sector in onze regio. Dat heeft tot mooie resultaten geleid. Echter spelen er momenteel vele landelijke ontwikkelingen, waardoor onzeker is of en hoe Techniekpact Regio Zwolle verdergaat. Met stuurgroepleden Margriet Bouma en Matthijs Breel blikken we terug én vooruit.

Techniekpact Regio Zwolle startte in 2015 om de instroom van mensen naar technische opleidingen te vergroten. Daarnaast hanteert het 3 andere actielijnen: leren in techniek, werken in techniek en innoveren in techniek. Alles met als hoofddoel: het grote tekort aan technische vakmensen bestrijden, in de breedste zin van het woord. Van bouw, installatie tot de maakindustrie.

Anno 2024 doet Regio Zwolle het procentueel qua instroom niet slecht. In ieder geval beter dan het landelijk gemiddelde, maar nog steeds niet toereikend om het nijpende personeelstekort in onze sectoren af te dekken.

Groot tekort

Cijfers geven aan dat de instroom van het vmbo naar het mbo toeneemt, vertelt Breel, die algemeen directeur is bij Hanzestrohm. “We moeten echter hard blijven werken om mensen naar onze branche te krijgen en daar ook te houden. We hebben namelijk te maken met een dubbele vergrijzing. Er stromen veel mensen uit die met pensioen gaan. Aan de andere kant is er demografisch gezien minder aanwas van jongeren. We doen het procentueel gezien dus goed, maar hebben in absolute aantallen nog steeds te maken een groot tekort aan technische vakmensen.”

Samenwerkingen

Techniekpact Regio Zwolle richtte zich de afgelopen jaren op het versterken en financieren van de al bestaande infrastructuur in Regio Zwolle. “We zijn niet zozeer nieuwe technische initiatieven gestart”, aldus Bouma, regiosecretaris van Koninklijke Metaalunie Overijssel en Noordelijk Flevoland. “We wilden bestaande initiatieven beter benutten, meer op elkaar aan laten sluiten en samen laten werken.”

Dat is goed gelukt, ziet Breel. “Ik ben echt content met hoe we onderwijsinstellingen op elkaar hebben aangelijnd. Het vmbo en mbo, maar ook het mbo en hbo zijn met elkaar in gesprek. Ze overleggen met elkaar over doorlopende leerlijnen, wat daarvoor minder het geval was. Maar ook ondernemers, het UWV en overheden zijn veel meer met elkaar en het onderwijs in gesprek, voor het opzetten van effectieve programma’s. Dit gebeurt onder andere binnen de sectortafel Techniek & Energietransitie.”

STO

Sterk Techniekonderwijs (STO) is een mooi voorbeeld van verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Techniekpact Regio Zwolle bracht de verschillende STO-regio’s bij elkaar, zowel fysiek als digitaal op zijn website. “We hebben veel ruimte voor STO gecreëerd en middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten”, legt Bouma uit. “Ook de verbinding met het onderwijs is goed en LUX038 in Zwolle is een enorm mooi voorbeeld van hoe het praktijkonderwijs vorm kreeg. Dat is niet 1-op-1 aan Techniekpact Regio Zwolle toe te schrijven, maar door het goede netwerk dat we hebben in de Regio Zwolle komt alles nu wel sneller bij elkaar. De lijnen zijn kort.”

Techniekkaart

Ook de ontwikkeling van de Techniekkaart moet op de langere termijn bijdragen aan een hogere instroom van jongeren. Techniekpact Regio Zwolle was de afgelopen periode hard bezig met het op poten zetten van dit interactieve platform voor basisschoolkinderen. Binnenkort wordt de site gelanceerd, waarop zij na het maken van een leuke quiz een groot aanbod aan technische activiteiten in de regio krijgen aangeboden. Het doel? Zorgen dat zij techniek op hun vizier krijgen, als mogelijke carrièrerichting in de toekomst.

Oproep

Zo is er in de afgelopen periode veel moois gebeurd. Dat wil Techniekpact Regio Zwolle ook in de komende jaren voortzetten. “Het is echter onzeker of dat in deze hoedanigheid kan”, vertelt Bouma. “Er zijn op dit moment geen extra middelen vanuit de provincie Overijssel beschikbaar. Er moet gekeken worden naar nieuwe middelen. Dat zou bijzonder jammer zijn, omdat we nog steeds een groot tekort aan gekwalificeerde mensen hebben.”

Breel vult aan: “Voor de provincie blijft vakmanschap heel belangrijk. Het is een speerpunt voor de nieuwe coalitie. Als je dat wilt, dan zijn initiatieven als Techniekpact Regio Zwolle erg belangrijk. Voor het promoten en stimuleren van vakmanschap bij de jongere generatie en zij-instromers. Het MKB is toch de ruggengraat van de regio. We doen graag een oproep, aan overheden en andere organisaties, om het netwerk rondom Techniekpact Regio Zwolle in de benen te houden.”

Nieuws & referenties Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk

Door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn er al mooie afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Nieuws
Techniekpact Zwolle

​Helden uit de Techniek: uitvinders van de transistor

Lees meer »
Succesverhalen
Techniekpact Zwolle

​Menukaart Technische Keuzevakken brengt vo, mbo en bedrijven dichter bij elkaar

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Werkbezoek ministeries SZW, OCW en EZK Koninklijke Metaalunie

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…