Techniekpact: landelijk initiatief, regionale uitvoering

Techniekpact is een landelijk initiatief van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoekers, oftewel de vier O’s. Zij willen de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het behouden van voldoende werkgelegenheid binnen de technische sector organiseren. Omdat elke regio een andere arbeidsmarktproblematiek kent, zijn er vijf landsdelen geformeerd: noordwest, noord, oost, zuidoost en zuidwest. De landsdelen zijn weer in regio’s verdeeld, waaronder Techniekpact Zwolle. Zij verbinden de vier O’s in hun gebied.

 • Ondernemers
  Ondernemers
 • Onderzoekers
  Onderzoekers
 • Overheid
  Overheid
 • Onderwijs
  Onderwijs

Onderzoekers De voorspellende gave

Met gedegen onderzoek heeft het UWV met cijfers aangetoond dat er op middellange termijn in de technische arbeidsmarkt nog steeds krapteberoepen te verwachten zijn. Als Nederland niets doet, loopt het tekort aan goed opgeleide technici sterk op. Bijkomend nadeel is dat de lonen zullen stijgen. De concurrentiepositie van ons land zal hierdoor verslechteren en de groeiambitie van het bedrijfsleven doorkruizen.

Onderzoekers

Overheid De financiële motor

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben de vier coalitiepartijen in het nieuwe regeerakkoord van Rutte III diverse maatregelen opgenomen voor versterking van de aansluiting van het onderwijs op de technische sector. De overheid ziet techniek als een van de pijlers voor het versterken van de innovatiekracht van Nederland. Daarmee is de huidige regering een financiƫle motor achter Techniekpact.

Overheid

Ondernemers De drijvende kracht

Ondernemers maken zich zorgen over de vraag hoe ze over vijf, tien of vijftien jaar nog over voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel kunnen beschikken. Zij kennen hun bedrijfsinnovaties en de competenties die nodig zijn om deze te realiseren en door te ontwikkelen. De kansen die zij daarvoor zien, willen ze benutten door samenwerking te zoeken met het onderwijs. Dat maakt de ondernemers drijvende krachten binnen Techniekpact.

Ondernemers

Onderwijs De hervormende factor

Basisscholen die structureel wetenschap en technologie in hun lespakket opnemen, om- en bijgeschoolde docenten binnen het voorgezet onderwijs, techniek als verplicht vak op de Pabo. Het zijn zomaar wat veranderingen binnen het onderwijs, die bijdragen aan inspirerende technieklessen. Het onderwijs zal de adviezen uit het bedrijfsleven blijven opvolgen en is zo de hervormende factor van het Techniekpact.

Onderwijs
Hoe wij dit in de praktijk doen?
Bekijk de praktijkvoorbeelden
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…