Woensdag 28 oktober 2020 ‘Grote inspanning leveren zodat bedrijven de ontwikkelingen kunnen bijhouden’

Techniekpact Regio Zwolle is al vijf jaar lang een verbindende schakel tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. De organisatie biedt hulp aan allerlei lopende initiatieven in de technische sector en legt verbanden waar nodig. Die inzet is belangrijk, want de technische ontwikkelingen denderen in een sneltreinvaart voort. Het gevolg is dat steeds meer vakmensen nodig zijn, terwijl er niet voldoende personeel beschikbaar is. “Techniek is niet meer weg te denken uit ons leven, techniek is de toekomst”, aldus voorzitter Lucien Perizonius.

Techniekpact Regio Zwolle begon vijf jaar geleden met het in kaart brengen welke initiatieven voor versterking al liepen in Regio Zwolle. De uitkomst was dat - met allerlei contacten tussen het onderwijs en bedrijfsleven - er al een stevige basis lag. Maar techniek staat niet stil. “Er is zoveel gaande”, legt de voorzitter uit. “Naar de toekomst toe is de vraag naar technische vakmensen heel groot. Er ontstaan grote personeelstekorten. Daarom moeten we met z’n allen een grote inspanning leveren, zodat bedrijven de ontwikkelingen kunnen bijhouden. Het onderwijs moet op zijn beurt weer aansluiten bij de wensen van bedrijven. Maar omdat de ontwikkelingen zo hard gaan, is dat niet eenvoudig."

Smart Industry

Als voorbeeld noemt Perizonius de digitalisering in onze samenleving. “Er zijn steeds meer mogelijkheden om dingen aan elkaar te verbinden”, vertelt hij. “Door Smart Industry wordt steeds meer geautomatiseerd. Daarnaast worden sensoren goedkoper en goedkoper. We kunnen steeds meer data verwerven en verwerken. Big data speelt dus een grote rol. Bedrijven moeten daarin schakelen en hun personeel ook meenemen door bij- en omscholing.”

Hybride vakdocenten

Een goede samenwerking en kennisoverdracht tussen alle partijen zijn daarom van groot belang. “Dat kan bijvoorbeeld met hybride vakdocenten”, legt Perizonius uit. “Enerzijds zijn zij werkzaam in het bedrijfsleven, maar ze brengen hun kennis ook naar het onderwijs. Daar is een nauwe band voor nodig, ook voor het gebruik van apparatuur.”

Voor het onderwijs is het namelijk onmogelijk om daar steeds in te investeren, verduidelijkt de voorzitter. “Door het onderwijs worden daarom skills labs opgezet. Bij de grotere bedrijven met duurdere machines kunnen leerlingen op locatie onderwijs volgen. We zijn momenteel aan het kijken hoe we dat allemaal samen kunnen vormgeven. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteindelijk bij het onderwijs, zoals Deltion en Windesheim. Wij verbinden alle initiatieven en wisselen informatie uit.”

Ontgroening

De tweede uitdaging voor de technische sector is het personeelstekort. De oorzaak ligt bij een ontgroening; een afname van het aandeel jongeren in de bevolking. Daardoor stromen minder mensen de technische opleidingen in dan gewenst. Aan de andere kant ziet Perizonius wél dat techniek weer ‘in’ is bij de jeugd. “Dat was een periode wat minder, met meer interesse voor economische en sociale opleidingen. Gelukkig zien we daar nu een kentering in. De jeugd realiseert zich dat techniek niet vies is, maar dat er heel mooie dingen gebeuren in ons vak. Dat biedt mooie kansen. En door de grote personeelsvraag worden de lonen steeds hoger.”

Energietransitie

Ondanks die positieve kentering blijft personeelskrapte een belangrijk aandachtspunt, omdat er steeds meer banen vrijkomen in de technische sector. Als voorbeeld noemt de voorzitter de energietransitie. “Heel veel huizen moeten worden aangepast. Dat kun je niet allemaal met robots doen. De komende tientallen jaren levert dat heel veel werk op, dat fysiek op locatie moet gebeuren.”

De uitdagingen in de technische sector zijn dus groot, maar Perizonius kijkt vooral met vertrouwen naar de toekomst. “Iedereen in onze sector is ervan doordrongen dat actie nodig is. Ik merk bij alle partijen veel energie om dat op te pakken. De basis in de Regio Zwolle is er om er uiteindelijk goed uit te komen met z’n allen. Techniek is de toekomst, wij moeten toekomstbestendig zijn. We moeten zorgen dat we bijblijven en elkaar versterken, zodat bedrijven in de regio een rol kunnen blijven spelen.”

Techniekpact Regio Zwolle

Techniekpact Regio Zwolle legt een link tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in Regio Zwolle. Het doel is om voldoende werkgelegenheid binnen de technische sector te behouden. Met onze rubriek ‘Partner in de Spotlight’ laten we zien wat voor mooie initiatieven worden ontplooid. Lees alles over Techniekpact Regio Zwolle op onze website!

Nieuws & referenties Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk

Door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn er al mooie afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Nieuws
Techniekpact Zwolle

Technologie opnemen in onderwijsaanbod? Stadkamer helpt

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Wehkamp investeert met interne opleiding in technische medewerkers

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Pilot verbetert de aansluiting van pro-/vso-jongeren op de arbeidsmarkt

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…