Woensdag 15 februari 2023 Hoe Techniekpact Zwolle met het Aanvalsplan Techniek aan de slag gaat

Hoe zorgen we op de korte én lange termijn voor voldoende technische vakmensen in Nederland? Het antwoord is niet eenvoudig. Dat weerhield de 5 technische sectoren er niet van om samen met VNO-NCW en MKB-Nederland het Aanvalsplan Techniek op te stellen, met daarin verschillende vooruitstrevende maatregelen. Het doel? Het structureel vullen van 60.000 technische vacatures. Techniekpact Zwolle maakt zich sterk om dit plan handen en voeten te geven in onze regio. Een gesprek met Margriet Bouma.


Het Aanvalsplan Techniek werd eind vorig jaar gepresenteerd. Daarin staan drie belangrijke uitgangspunten, waarvan de Gouden Poort het meest in het oog springende is. Deze moet uitgroeien tot ‘dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen’. De Gouden Poort verzorgt onder meer (zij-)instroomtrajecten, begeleiding en plaatsing op basis van vaardigheden. Zo wordt de arbeidsmarkt op een heel andere manier benaderd.

10-jarige werkgarantie

“Met de Gouden Poort werken we toe naar oplossingen voor de lange termijn”, legt Margriet Bouma van Techniekpact Zwolle en Koninklijke Metaalunie uit. “Mensen die geïnteresseerd zijn in techniek krijgen onder meer 10-jarige werk- en ontwikkelgaranties aangeboden. Voor een leven lang leren en ontwikkelen. Zo hopen we hen voor lange tijd te behouden voor onze sector.”

Hybride techniekcentra

Bij de Gouden Poort horen ook hybride techniekcentra. Hierin komen de meest actuele technieken aan bod, legt Bouma uit. “Ook het onderwijs wordt verbonden aan dit initiatief, zodat verder wordt bijgedragen aan modulair onderwijs en maatwerk bij leerwerktrajecten. Dit zorgt voor een betere aansluiting bij de werkervaring van mensen en een betere afstemming op de kennis en vaardigheden die nodig zijn bij de werkgever. Het is dus meer gericht op het ontwikkelen van skills die de arbeidsmarkt nodig heeft. In plaats van enkel kennis en dipoma’s. De markt vraagt namelijk op alle fronten om andere vaardigheden.”

De techniekcentra laten jongeren zo vroeg mogelijk kennismaken met de meest innovatieve technologie en state of the art-materiaal. “Hier komen werken, leren en innoveren bij elkaar. Techniekpromotie in het funderend onderwijs blijft enorm belangrijk en daar is samenwerking met onder andere Sterk Techniekonderwijs ook belangrijk. Loopbaankansen in kaart brengen en meer hybride onderwijs ontwikkelen zijn belangrijke uitgangspunten.”

Er gebeurt nu wel iets, maar dit moeten we intensiveren, ziet Bouma. “Het onderwijs is er hard mee bezig. Maar dat gaat nog niet op het tempo waar de sector om vraagt. Voor het onderwijs zelf is de inzet van hybride docenten overigens ook noodzakelijk, omdat scholen een tekort aan vakdocenten hebben. De verbinding met het bedrijfsleven is dus erg belangrijk om hier met elkaar op te investeren.”

Productieoffensief

Andersom bekeken, ligt er ook een opgave voor werkgevers zelf. Dat sluit aan bij de tweede pijler in het Aanvalsplan. Een ‘productieoffensief’ voor meer digitalisering & robotisering van de industrie, meer pre-fab bouw & standaardisering en meer programmatische & seriematige overheidsaanbestedingen. “Dat offensief is gericht op de korte termijn om de eerste tekorten op te vangen”, legt Bouma uit. “Het idee daarbij is dat werkgevers met minder mensen hetzelfde of meer kunnen doen.”

Meer talent van buiten

De derde pijler is om meer statushouders aan de slag te helpen en meer talent van buiten (tijdelijk) aan te trekken. “Dat kunnen we realiseren als alle randzaken goed geregeld zijn”, vertelt Bouma. “Denk aan huisvesting en salaris. Zo kunnen we mensen uit Europa, maar ook daarbuiten in Nederland aan het werk krijgen. Er is bijvoorbeeld een groep statushouders die best aan de slag wil. Maar voor alle randvoorwaarden hebben we de overheden nodig om een en ander geregeld te krijgen. Ook vraagt dit iets van de werkgevers, als het gaat om modern werkgeverschap. Andere manieren van werven, werk anders organiseren en meer aandacht voor de leercultuur.”

De rol van Techniekpact Zwolle

Alle maatregelen samen moeten zorgen dat structureel 60.000 vacatures gevuld raken. Waarvan 4.000 voor Regio Zwolle. “De uitwerking van het Aanvalsplan moet goed aansluiten op de regio”, legt Bouma uit. “We kijken eerst wat hier allemaal al aanwezig is en hoe dit aansluit op onze doelen. Er gebeurt in onze regio al heel veel. Maar hoe brengen we dat op een goede manier bij elkaar? Met de programmalijnen binnen Techniekpact Regio Zwolle, Overijssels Vakmanschap en de samenwerking nu via de sectortafel Techniek & Energietransitie kunnen we al mooie stappen zetten.”

LUX038

Bouma kijkt ook uit naar het hybride techniekcentrum dat momenteel verrijst op het voormalige Philips-terrein in Zwolle. Werktitel: LUX038. “Verschillende partijen werken hier al samen om verder praktijkgericht en hybride onderwijs te verzorgen. Ook digitalisering en robotisering krijgen er veel aandacht. Er ontstaan hier mooie doorlopende leerlijnen, omdat ook Sterk Techniekonderwijs, Deltion en Windesheim er al gevestigd zijn. Daarnaast kunnen werkenden, werkzoekenden en zij-instromers hier verder opgeleid en bijgeschoold worden.”

Samenwerking private en publieke sector

Het Aanvalsplan zorgt zo voor een belangrijke impuls voor de technieksector, is Bouma van overtuigd. “Ik ben met name heel blij dat het een gezamenlijk plan is van alle technische sectoren. Dat is uniek. We maken zo overzichtelijk wat er is, wat er kan en waar nog mogelijkheden liggen. Daar houden we de regie op.”

Als je wat wilt op het gebied van techniek? Kom bij ons, zegt Bouma. “Met het Aanvalsplan in de hand zeggen we: dit gaan we doen en hier investeren we in. De ministeries is gevraagd dat bedrag te verdubbelen en de eerste reactie was positief. Een heel mooi voorbeeld van hoe de private en publieke sector samenwerken voor meer kansen op de technische arbeidsmarkt.”

Nieuws & referenties Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk

Door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn er al mooie afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Succesverhalen
Techniekpact Zwolle

LUX038, unieke samenwerking voor multidisciplinair technisch onderwijs

Lees meer »
STO
Techniekpact Zwolle

​Enexis Netbeheer en Vechtdal College bieden keuzevak Nutsvoorziening

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Vrienden van Techniek houdt 'Effe buurten'-bijeenkomst

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…