Woensdag 11 november 2020 Ramona de Lange: ‘Beter ons best doen om talent in de regio te houden’

Stop met praten óver technische talenten, begin te praten mét talenten. Dat is kort samengevat het idee achter ‘Talent binden en boeien’ in Regio Zwolle. Het doel van dit project is om een brug te creëren tussen studenten (hbo en mbo) en technische MKB-bedrijven. Zodat de eerste groep afweet van het bestaan van de tweede en wordt voorkomen dat talent onze regio ‘ontvlucht’. “We willen MKB’ers laten zien hoe je tóch makkelijk op het netvlies van studenten komt”, vertelt projectleider Ramona de Lange.

‘Talent binden en boeien’ wordt gefinancierd door de provincie Overijssel. De uitvoering ligt in handen van Techniekpact Regio Zwolle, dat daarbij samenwerkt met verschillende organisaties in deze branche. Het project loopt sinds vorig jaar. Sindsdien vonden vele gesprekken plaats met ondernemers in de technische sector. De nadruk lag daarbij met name op die MKB-organisaties die niet beschikken over een professionele HR-afdeling. “Negentien daarvan wilden graag onze hulp bij het binden en boeien van talent”, legt De Lange uit. “Wij nemen hun testimonials op in een online carrièregids, die we verspreiden via verschillende kanalen in de techniekbranche. Deze gids moet een groeidocument worden. Daarmee willen we bedrijven bekendmaken bij technisch talent.”

Employer branding

Die bekendheid is cruciaal. Maar even belangrijk is de vraag hoe een MKB-bedrijf zichzelf in de arbeidsmarkt zet. Wat is het gat tussen het gewenste imago en de huidige situatie. “We kijken met hen naar employer branding”, verduidelijkt de projectleider. “Een werkgever moet zich tegenwoordig op een heel andere manier positioneren. Het gaat niet meer om wat de ondernemer zoekt in een werknemer, maar wat een werknemer zoekt in een nieuwe baan. Talent kijkt ook naar welk maatschappelijk vraagstuk een bedrijf wil beantwoorden. Studenten zijn op zoek naar een baan die zichzelf maar ook de wereld verbetert.”

Onderzoek

De Lange haalt deze kennis uit vooronderzoek dat zij heeft uitgevoerd. Andere belangrijke onderwerpen voor jong talent zijn duurzaamheid en de balans tussen privé en werk. Jongeren zoeken flexibiliteit in hun werkuren, om tijd vrij te maken voor zaken als sporten en vrijwilligerswerk. “Ook willen veel studenten weten wat van hen verwacht wordt bij hun eerste baan”, legt De Lange uit. “Werkgevers hopen op een proactieve houding: studenten die initiatief tonen en werkzaamheden naar hun hand zetten. Terwijl jongeren juist meer begeleid willen worden in hun eerste kennismaking met het bedrijf en de nieuwe functie. Daardoor ontstaat een mismatch van verwachtingen.”


Dialoogsessies

Om dat te voorkomen, zijn vanuit het project meerdere dialoogsessies opgezet, die plaatsvonden in oktober (vanwege corona digitaal). Per bijeenkomst gingen circa zeven werkgevers in gesprek met evenzoveel vertegenwoordigers van de groep Jong Talent (zoals studenten van Windesheim en Deltion). “Het doel van deze sessies was om onuitgesproken verwachtingen naar elkaar uit te spreken”, aldus De Lange. “Naast de dialoog zelf was het de bedoeling om tot concrete en direct toepasbare oplossingen te komen.”

Bedrijfsvideo’s en gastcolleges

Een ander belangrijk middel om talent te binden en boeien zijn bedrijfsvideo’s. Daarin kunnen MKB’ers tonen wie ze zijn en welk maatschappelijk probleem ze oplossen. Daarnaast helpt Techniekpact bij het opzetten van gastcolleges bij Windesheim en Deltion. Zo komen hbo- en mbo-studenten vroegtijdig op een inspirerende manier in aanraking met deze technische bedrijven.

Blijvend project

‘Talent binden en boeien’ loopt tot 1 december 2020. Daarna komt het project volledig te vallen onder de paraplu van Techniekpact Regio Zwolle. “Aannemen van jong talent is een opgave die zal blijven spelen”, legt De Lange uit. “Het aantal aanmeldingen bij technische opleidingen neemt in Regio Zwolle nog toe in tegenstelling tot de rest van Nederland. Maar dat aantal voldoet niet aan de gehele vacaturevraag. Een derde van de studenten trekt na de studie weg, dat is ontzettend zonde. We moeten beter ons best doen om het talent in onze regio te houden.”


Daar ligt volgens De Lange een taak voor regionale bedrijven, maar ook voor de provincie en gemeenten. “Hoe zorg je voor een goede leefbaarheid? Jonge mensen zijn daarnaar op zoek in hun leefomgeving. Vervolgens is het aan technische werkgevers om op een goede manier in beeld te komen, zodat jong talent voor hun bedrijf kiest en in de regio blijft.”

Aanmelden

Door een goede samenwerking tussen alle partijen in deze regio kan dat probleem opgelost worden, weet De Lange. “We willen MKB-bedrijven uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over hoe wij ze kunnen helpen. Als zij vragen hebben of willen worden opgenomen in de online carrièregids kunnen ze terecht bij Techniekpact Regio Zwolle. Ook kunnen we gastlessen bij scholen opzetten, of zorgen dat studenten bij hen op bezoek komen.”

Techniekpact Regio Zwolle

Techniekpact Regio Zwolle legt een link tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het doel is om voldoende werkgelegenheid binnen de technische sector te behouden. Met onze rubriek ‘Succesverhalen’ laten we zien wat voor mooie initiatieven in deze regio worden ontplooid.

Nieuws & referenties Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk

Door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn er al mooie afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Nieuws
Techniekpact Zwolle

Technologie opnemen in onderwijsaanbod? Stadkamer helpt

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Wehkamp investeert met interne opleiding in technische medewerkers

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Pilot verbetert de aansluiting van pro-/vso-jongeren op de arbeidsmarkt

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…