Dinsdag 1 september 2020 ​Week van de Techniek: ‘Kinderen zelf een mening laten vormen over techniek’

Wat als meer basisschoolkinderen een idee hebben van wat techniek precies inhoudt? Dat ze begrijpen op hoeveel manieren dit veelzijdige vak bijdraagt aan het oplossen van wereldwijd spelende problemen. De kans is groot dat veel meer jongeren dan uiteindelijk kiezen voor een technische opleiding. Dat is ook precies het doel van de jaarlijkse Week van de Techniek, georganiseerd door Vrienden van Techniek en Deltion.


In maart van dit jaar stond de achttiende editie van de Week van de Techniek gepland bij Deltion, voor kinderen uit groepen 7 en 8 uit het primair onderwijs. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. De organisatie schoof de activiteiten daarom door naar 2021. De hoop is dat de circa 1.600 basisschoolleerlingen volgend jaar maart wél naar Deltion kunnen komen om uitgebreid kennis te maken met de verschillende facetten binnen techniek en de meewerkende technische bedrijven.

Week van de Techniek: drie elementen

De Week van de Techniek is opgebouwd uit drie afwisselende elementen: entertainment, een rondleiding door het Deltion College en doe-activiteiten. Als voorbeeld van laatstgenoemde noemt medeorganisator Michèl van der Feen het maken van een kleine molen die draait op zonne-energie. De Week van de Techniek wordt altijd afgesloten met een open bedrijvendag, zodat kinderen hun ouders kunnen laten zien wat ze ervaren hebben.

“Naast de Week van de Techniek organiseren we in de loop van het jaar ook andere activiteiten, zodat we structurele aandacht voor techniek krijgen in het primair en voortgezet onderwijs”, legt Van der Feen uit. “We kwamen er namelijk achter dat ons evenement beter past bij een meer integrale aanpak. Die samenwerking gebeurt met partners zoals de Stadkamer, Deltion, JetNet & TechNet en Windesheim. Denk aan activiteiten als de Lego League en programmeerevents.”

Mening vormen

Dit alles om kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met techniek. “We vinden het belangrijk dat kinderen zelf een mening kunnen vormen over wat techniek is en betekent”, vertelt Van der Feen, die ook projectleider is binnen Vrienden van Techniek. “In het dagelijks leven hebben ze met allerlei uitwerkingen van techniek te maken. Maar een beeld van wat techniek precies inhoudt, hebben ze vaak niet. Het basisonderwijs besteedt er ook weinig aandacht aan. Maar als kinderen niet weten dat techniek een optie is en ze er misschien zelfs talent voor hebben, zullen ze er later ook niet snel voor kiezen. Als ze op basis van een eigen ervaring techniek niks vinden, is dat ook prima. Maar dan maken ze een keuze op basis van kennis.”

Tekort aan geschoold technisch personeel

Een dergelijke keuzemogelijkheid moet ervoor zorgen dat meer jongeren uiteindelijk kiezen voor een technisch vak. Kiezen voor techniek is één van de pijlers van Techniekpact Regio Zwolle. Dat is hard nodig, want er is een fors tekort aan geschoold personeel in deze sector. De instroom van jonge leerlingen is erg beperkt, ziet Van der Feen. “Los van techniek zien we een daling van het aantal leerlingen tot 2030. Er is vooral een tekort aan leerlingen bij de niveau 4-techniekopleidingen (middenkader, red.). Maar ook bij niveaus 2 (basisberoepsopleidingen, red.) en 3 (vakopleidingen, red.) zien we veel tekorten.” Daar komt nog bij dat een grote uitstroom van senioren nu al plaatsvindt waardoor overall de beschikbaarheid van geschoold personeel steeds minder is.

Maar ondanks alle ontwikkelingen kijkt Van der Feen met vertrouwen naar de toekomst. “Er komt een zachte verplichting aan voor scholen in het primair onderwijs om meer met wetenschap en techniek te doen”, verduidelijkt hij. “Omdat scholen dat lastig vinden, zijn wij een natuurlijke gesprekspartner.”


‘Sterk Techniekonderwijs’

Ook loopt nu het project ‘Sterk Techniekonderwijs’. Van der Feen: “Vmbo’s die met techniek bezig zijn, gaan PO-scholen faciliteren in techniekonderwijs. Het gaat om lesmateriaal, maar ook techlabs. Deze worden volledig geoutilleerd, zodat kinderen met techniek en wetenschap aan de slag kunnen. Dat gebeurt in de hele regio Zwolle. Het eerste lab, zo is nu de planning, gaat in september open in Harderwijk. In de loop van dit schooljaar volgen er nog meer.”

Innovatie

Dit alles om het (technisch) onderwijs te innoveren. Innovatie is sowieso een woord dat bij uitstek past bij techniek, vindt Van der Feen. “De veranderingen in de wereld draaien allemaal om techniek”, vertelt hij. “Kijk naar Boyan Slat en zijn Ocean Cleanup. Een wereldwijd probleem wordt hier met techniek opgelost. Maar bijvoorbeeld ook voor allerlei medische uitdagingen en de energietransitie worden mooie technische oplossingen bedacht. Eigenlijk alle wereldwijde problemen worden opgelost met techniek. Het is de rode draad bij alles wat we doen.”

Die positionering moet ook bij jongeren duidelijk worden. “Dat doen we onder andere met de Zeven Werelden van Techniek: Mens & Gezondheid; Energie, Water & Veiligheid; Voeding & Natuur; Wonen, Werken & Verkeer; Ontwerp, Productie & Wereldhandel; Digitaal, Media & Entertainment en Hi-tech & Science. We willen hen daarmee vanuit de wereld naar techniek laten kijken en niet andersom.”

Techniekpact Regio Zwolle

Techniekpact Regio Zwolle legt een link tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in Regio Zwolle. Het doel is om voldoende werkgelegenheid binnen de technische sector te behouden. Met onze rubriek ‘Succesverhalen’ laten we zien wat voor mooie initiatieven worden ontplooid. Lees alles over Techniekpact Regio Zwolle op onze website!

Nieuws & referenties Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk

Door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn er al mooie afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Nieuws
Techniekpact Zwolle

Technologie opnemen in onderwijsaanbod? Stadkamer helpt

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Wehkamp investeert met interne opleiding in technische medewerkers

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Pilot verbetert de aansluiting van pro-/vso-jongeren op de arbeidsmarkt

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…