Dinsdag 16 april 2024 ​STO Noordelijk Flevoland zorgt voor verbinding en zichtbaarheid

Sinds 2020 is Sterk Techniekonderwijs actief in de Noordoostpolder en op Urk. Een echte ‘doeners’-regio, die zich kenmerkt door de bedrijvenclusters gericht op de agrarische sector, maritieme sector en maakindustrie. STO maakt zich hard om de verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijs te versterken. Maar vooral ook om te zorgen voor zichtbaarheid. “We hoeven de bloembol hier niet meer in de grond te stoppen”, aldus projectcoördinator Arjen Hendriks. “Die zit er al. We moeten vooral de bloem laten zien en mensen daarvan laten genieten.”


In oktober 2022 sloeg STO Regio Noordoostpolder & Urk een nieuwe weg in, door onder de naam STO Noordelijk Flevoland verder te gaan. Zo wil de organisatie nóg meer de nadruk leggen op die verbinding. “Onze regio is heel leuk en overzichtelijk”, legt mede-projectcoördinator Sharien van Arendonk-Bootsma uit. “We zitten letterlijk binnen de dijken, waardoor heel duidelijk is welke organisaties daar binnen vallen. Echter ook de randregio’s willen we graag betrekken.”

Gemeenschapszin

Kenmerkend voor Noordelijk Flevoland is de poldermentaliteit die er heerst, vult Hendriks aan. “Bedrijven en organisaties zetten er met elkaar de schouders onder. Het zijn echte doeners, die ook durven te pionieren. Ze hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen. Het gaat niet zozeer om persoonlijk gewin. Ze doen het voor de regio, de branche en voor de leerlingen. Door die gemeenschapszin kan hier heel veel.”

Drie clusters

De regio Noordelijk Flevoland is verdeeld in drie clusters; agro-food, innovatie en maritiem. Arendonk-Bootsma: “Bij agro-food zijn bedrijven, scholen en overheden aangesloten, die hun krachten bundelen om sterker in den lande en de wereld te staan. In het innovatiecluster gaat het om de maakindustrie, die zich veelal richt op sociale innovaties. Ook de bouwsector sluit zich hier langzaamaan bij aan. Het gaat vaak om bedrijven die een personeelstekort hebben. Ze hebben elkaar nodig en zijn er vooral op gericht om de kikkers in de vijver te houden. Ze zien liever een vakman naar een concullega vertrekken, dan dat deze de sector verlaat.”

In de maritieme sector gaat het vooral om de talrijke visserijbedrijven op Urk. “Een van oudsher traditionele wereld, maar ook hier gaat het hard met de innovatie”, legt Hendriks uit. “Het beeld van de oude visserij klopt al lang niet meer. De kotters varen natuurlijk nog steeds uit om vis te vangen. Maar deze bedrijven passen veel high-tech toepassingen toe, om bijvoorbeeld de logistiek te vereenvoudigen en versnellen. Denk aan de zuignapmethode om vis over te pakken en het chippen van kratten. Daardoor zijn veel minder mensen nodig om deze van A naar B te krijgen.”


Onderwijs in Noordelijk Flevoland

Regio Noordelijk Flevoland is zo op te delen in de kleuren groen (agro-food), grijs (innovatie) en blauw (maritiem). Een verdeling die ook mooi terugkomt in het onderwijs. Aeres in Emmeloord is een groene kennisinstelling die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële, kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle niveaus. Op het Berechja Collega op Urk hebben ze onder andere het profiel Maritiem & Techniek. En op het Vakcollege Noordoostpolder in Emmeloord kunnen leerlingen onder meer kiezen voor de richtingen ‘Produceren, installeren, energie’ en ‘Bouwen, wonen, interieur’. Alle drie instellingen hebben ook hun eigen Techlab.

Smeerolie

STO Noordelijk Flevoland wil als ‘smeerolie’ tussen het onderwijs en bedrijfsleven de onderlinge verbinding versterken. Maar ook zorgen dat onbekend niet onbemind maakt. Door meer zichtbaarheid over en weer wil het de ‘bescheidenheid en angst’ weghalen om contact met elkaar te zoeken.

“We vinden het belangrijk dat het onderwijs en bedrijfsleven elkaars taal meer leren spreken”, verduidelijkt Arendonk-Bootsma. “Momenteel lopen techniekdocenten van scholen bijvoorbeeld wél stage bij een technisch bedrijf naar keuze. In de toekomst zouden we graag zien dat de praktijkbegeleiders van bedrijven óók stagelopen in het onderwijs. Zo leren ze het vakmanschap van een docent kennen en zien ze dat het onderwijs heel anders is dan dat zij zelf ooit kregen.”


Investeren in vmbo-studenten

Een ander aandachtspunt is om bedrijven aan te sporen om óók te investeren in vmbo-studenten. “Bedrijven werken nu vaak samen met het mbo”, legt Hendriks uit. “Deze leerlingen kunnen relatief snel instromen in een bedrijf. Maar het gaat ook om rentmeesterschap, waarbij je durft te investeren in waar je over 5 of misschien zelfs 10 jaar pas wat aan hebt. We hopen dat bedrijven daarom hun ogen meer openen voor vmbo-studenten. Hierover gaan we gesprekken met hen voeren.”

Verdere aanbod

Andere activiteiten van STO Noordelijk Flevoland zijn onder meer speeddates, waarbij zo’n 600 derdeklassers van het vmbo in carrouselvorm in contact komen met verschillende beroepen. Zodat ze daar hun vervolgopleiding op kunnen afstemmen. Ook doet deze regio mee aan Techniek Tastbaar; een landelijk doe- en beleefevent voor jongeren van 10 tot 14 jaar en hun ouders.

Een ander mooi initiatief zijn de speciale techniekleskisten en -brieven voor het basisonderwijs. “We merkten dat het primair onderwijs op sommige plekken te weinig aanhaakte bij techniek en technologie”, vertelt Arendonk-Bootsma. “Kinderen kwam zo weinig tot niet in aanraking met onze branche. We ontwikkelden daarom ruim 60 techniekleskisten, die nu massaal worden geleend door basisscholen en onderbouwklassen vo. Zo maken kinderen al vroegtijdig en laagdrempelig kennis met techniek.”


Negatieve framing bestrijden

Dat draagt ook weer bij aan het bestrijden van de vaak negatieve framing rond techniek. Ook een initiatief als Techniek Tastbaar is hierbij erg belangrijk. Hendriks: “Vaak zien we nog dat ouders bedenken wat het beste is voor hun kind. Ze kiezen dan voor een veilige richting, die ze kennen. Maar als zowel kind als ouder met techniek en technologie in aanraking komen, zien ze dat dit een heel mooie en kansrijke richting is. De kans is dan groter dat ze later ook hiervoor kiezen.”

Meer info

Meer weten over STO Noordelijk Flevoland, zijn ‘10 werelden rond techniek & technologie’ en het aanbod? Kijk op www.sto-noordelijkflevoland.nl.

Nieuws & referenties Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk

Door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn er al mooie afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Nieuws
Techniekpact Zwolle

Werkbezoek ministeries SZW, OCW en EZK Koninklijke Metaalunie

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

​Held uit de Techniek: Willem Kolff, uitvinder van de kunstnier

Lees meer »
STO
Techniekpact Zwolle

​STO Meppel/Steenwijkerland volop in ontwikkeling

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…