Maandag 15 mei 2023 ​RPA biedt praktijkgerichte scholing voor installatie- en procestechniek

Hoe gaan we de krapte op de arbeidsmarkt te lijf? Én laten we het onderwijs beter aansluiten op wat bedrijven écht nodig hebben? De antwoorden op deze vragen leidden tot de oprichting van de Regionale Praktijk Academie (RPA) in Steenwijk. Overheid, het onderwijs en bedrijven werken hier nauw samen om praktijkgerichte scholing op mbo-niveau te bieden voor de installatie- en procestechniek. Doelgroepen: jongeren, zij-instromers, maar ook mensen die al werkzaam zijn in de branches.


RPA zag in december 2021 officieel het levenslicht. De voorbereidingen startten echter al in 2019. De gemeente Steenwijkerland en Business Club Steenwijkerland organiseerden sessies met bedrijven in de regio, waarbij ook kenniscentra en onderwijsinstellingen aansloten. Zij inventariseerden welke problemen ondernemers ervoeren op het gebied van krapte en mismatch op de arbeidsmarkt. En hoe zij gemotiveerd personeel wierven met interesse in techniek.

Doelen

“Eén op de drie werkgevers kon niet het personeel vinden dat ze nodig hadden”, vertelt Joël Assenberg, werkzaam bij de gemeente en sinds augustus 2020 RPA-projectleider. “Daar kwam bij dat jongeren in Steenwijk en directe omgeving flinke afstanden moeten overbruggen, om bijvoorbeeld bij het Deltion College in Zwolle of ROC Friese Poort in Emmeloord onderwijs te volgen. De inzichten en behoeften die hieruit voortvloeiden, vertaalden we naar een aantal doelen. Zoals meer praktijkgericht scholen in de regio, onderwijs & praktijk die dichterbij elkaar liggen en baangaranties.”

RTC Hardenberg

Een groep ondernemers nam vervolgens het voortouw om samen met de gemeente, Sterk Techniekonderwijs en het Deltion College de RPA op te zetten. Het Regionaal Techniek Centrum (RTC) in Hardenberg gold daarbij als inspiratiebron. Leerlingen kunnen daar een mbo-opleiding volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Werken en leren gaan er dus hand in hand.

“Dat concept sprak ons erg aan”, legt Assenberg uit. “Als collectief van bedrijven nemen ze jongeren in dienst en leiden hen op voor de betreffende sector. Een groep ondernemers in de installatie- en procestechniek pakte de handschoen op voor een dergelijk centrum in Steenwijk. We hebben vervolgens hun energie gevolgd en verder aangejaagd.”


Twee lokalen

In december 2021 vond de oprichting van drie stichtingen plaats; één overkoepelende en twee voor RPA Installatietechniek en RPA Procestechniek. Op vmbo-school SG Eekeringe in Steenwijk werden twee lokalen ingericht, waar Deltion-leerkrachten het onderwijs kunnen verzorgen. De eerste leerlingen startten in augustus 2022. Momenteel zijn dat er tien in de installatie- en acht in de procestechniek. Eén dag per week krijgen ze ‘s ochtends theorieles, waarna ze het ‘s middags kunnen koppelen aan de praktijk. Op de andere dagen in de week gaan ze aan de slag bij de aangesloten bedrijven.

“We vinden het belangrijk dat leerlingen een richting kiezen op basis van wat ze echt leuk vinden”, legt de RPA-projectleider uit. “Niet alleen op wat ze kennen. Op het gebied van de installatietechniek is op het voortgezet onderwijs vaak meer aandacht voor de elektrokant. Daarom krijgen ze bij ons zowel tien weken elektrotechniek als tien weken werktuigbouwkunde. Ook zijn er gastlessen op scholen en kijkdagen bij bedrijven en faciliteren we meeloopdagen en stages.”

Wenperiode

Voordat leerlingen dan echt beginnen bij een bedrijf kunnen ze daar eerst twee weken wennen. “Om te kijken of er een goede match is. Het is daarbij heel gaaf om te zien hoe de bedrijven denken in het belang van de leerling en collega-bedrijven. Als ze merken dat er geen goede match is, kijken ze bij welk ander bedrijf dat wel het geval zou kunnen zijn. Elkaar kennen en helpen, staan hierbij voorop.”


Mondjesmaat groeien

Het doel is om RPA ieder jaar verder te laten groeien met één klas (10 tot 15 leerlingen), voor zowel de installatie- als procestechniek. “We willen mondjesmaat groeien”, legt Assenberg uit. “Zowel qua deelnemende bedrijven als leerlingen. Maar ook door verdere samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld metaal en bouw. We moeten niet angstig zijn, maar elkaar juist versterken. Ik ben heel trots op hoe de samenwerking verloopt, met een hoge onderlinge gunfactor.”

Meer info

Ben je ondernemer en wil je je aansluiten bij de RPA? Of wil je juist een opleiding volgen? Kijk op de website voor meer info: www.regionalepraktijkacademie.nl

Nieuws & referenties Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk

Door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn er al mooie afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Nieuws
Techniekpact Zwolle

​Makersfestival laat jongeren zien én ervaren hoe leuk techniek is

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Infobijeenkomst over het werken met (ex-)gedetineerden in je bedrijf

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Maakbedrijven laten scholieren binnen tijdens Week van de Technologie

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…