Woensdag 16 september 2020 ​Vrienden van Techniek: ‘Duidelijk maken dat techniek echt gaaf is'

Zorgen dat technische bedrijven en het onderwijs naadloos op elkaar aansluiten, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Dat is kort samengevat wat Vrienden van Techniek voor ogen heeft. Al een kwart eeuw zet de organisatie zich in om dit doel te bereiken. Anno 2020 is dat ook hard nodig. De techniekbranche heeft te maken met zowel een ‘demografische ontgroening’ (gevolg: te weinig jongeren die instromen in technische opleidingen) als senioren die uitstromen. Voorzitter Matthijs Breel legt uit wat Vrienden van Techniek doet om de problemen aan te pakken.

De organisatie werd 25 jaar geleden opgezet door een gedreven groep ondernemers uit de installatietechniek. Zij maakten zich zorgen over de aansluiting van technische opleidingen op de praktijk. Ook de instroom van jongeren was een zorgenkindje. Enthousiast ging de groep samen met de onderwijsinstellingen aan de slag, om zo werknemers voor de toekomst zeker te stellen. In de loop der jaren werd Vrienden van Techniek verder uitgebouwd. Inmiddels hebben zich ruim veertig bedrijven uit Regio Zwolle aangesloten. Het doel is in al die jaren onveranderd: techniek en onderwijs met elkaar verbinden.

Opleidingen

Vrienden van Techniek werkt ook nauw samen met verschillende onderwijsinstellingen. Vanuit het voortgezet onderwijs zijn dat meerdere scholen, vanuit het mbo Deltion en vanuit het hbo Hogeschool Windesheim. “Het gaat de laatste jaren iets beter met het aantal jongeren dat een technische opleiding gaat volgen”, legt Breel uit. “Maar de behoefte naar geschoold personeel is ook erg groot. Na de economische crisis ging het weer erg goed met de technische sector, waarin nu een schaarste aan personeel is. Er stromen dan misschien wel jongeren in, maar er gaan ook veel mensen uit door vergrijzing.”

Daar komt bij dat techniek snel verandert. “Mensen moeten zich continu blijven scholen”, legt Breel uit. “Wat je nu leert, is over vijf jaar al niet meer van deze tijd. We moeten daarom zorgen dat ondernemers hun medewerkers continu blijven ontwikkelen en opleiden. Een leven lang.”

Bij- of omscholing

Ook onderwijsinstellingen moeten daarin schakelen, benadrukt Breel. “Door goede programma’s te maken voor bedrijfsmedewerkers die bij- of omgeschoold moeten worden”, legt hij uit. “Er zullen steeds meer van dat soort klassen komen. Deze studenten gaan niet jaren naar school, maar volgen kortere modules. Docenten hoeven dan geen klas vol jongeren te managen, maar zeer ervaren volwassenen. We zijn met z’n allen hard bezig met de vraag hoe we dat gaan vormgeven en afstemmen op elkaar. Wat hebben bedrijven nu nodig? Waar gaan de ontwikkelingen naar toe? Dat koppelen we vervolgens terug naar het onderwijs.”

Activiteiten voor jongeren

Techniekpact Regio Zwolle zet zich in om overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio te verbinden. Eén van de vier programmalijnen is ‘Kiezen voor Techniek’. Voor dit onderdeel is Vrienden van Techniek naar voren geschoven. Breel: “Wij organiseren ieder jaar de Week van de Techniek samen met en bij Deltion (voor groepen 7 en 8 uit het basisonderwijs, red.), maar ook de beurs Techniek Experience. Jongeren die een mbo- of hbo-opleiding moeten kiezen, kunnen kijken wat bij hen past. Op een plein laten allerlei bedrijven zien hoe gaaf en interessant techniek is, in de volle breedte. Daarnaast haken wij aan bij andere initiatieven. We hebben bijvoorbeeld contact met basisscholen. De Stadkamer helpt om technische programma’s op te nemen in hun onderwijspakket. Zodat techniek al vanaf de basisschool onder de aandacht wordt gebracht.”


Baangarantie

Vrienden van Techniek wil jongeren duidelijk maken hoe gaaf techniek is. Maar ook: wie kiest voor techniek, kiest voor toekomst, met een baangarantie. “Het voelt voor jongeren vaak vanzelfsprekend dat ons internet zo goed is of dat we een mobiele telefoon, tablet of laptop kunnen gebruiken. Ze staan niet bij stil bij de data-, wifi- en elektriciteitsnetwerken die daarvoor aangelegd moeten worden. Zonder die netwerken kun je niet gamen, op social media op whatsappen.”

Tot slot, wat gebeurt er als Nederland uiteindelijk niet de benodigde vakmensen vindt voor de technische branche? “Dan kunnen we op bepaalde vlakken onze koploperspositie binnen Europa kwijtraken”, legt Breel uit. “Dat komt omdat we goede mensen hebben om dat door te ontwikkelen. Zonder die goede mensen zal uiteindelijk ook onze economie geraakt worden. We gaan dat dan op alle vlakken merken. Daarom is het werven van goede mensen in de techniek van essentieel belang.”

Techniekpact Regio Zwolle

Techniekpact Regio Zwolle legt een link tussen overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in Regio Zwolle. Het doel is om voldoende werkgelegenheid binnen de technische sector te behouden. Met onze rubriek ‘Partner in de Spotlight’ laten we zien wat voor mooie initiatieven worden ontplooid. Lees alles over Techniekpact Regio Zwolle op onze website!

Nieuws & referenties Het laatste nieuws en voorbeelden uit de praktijk

Door overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen, zijn er al mooie afspraken gemaakt over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en beleidsvoornemens.

Nieuws
Techniekpact Zwolle

Technologie opnemen in onderwijsaanbod? Stadkamer helpt

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Wehkamp investeert met interne opleiding in technische medewerkers

Lees meer »
Nieuws
Techniekpact Zwolle

Pilot verbetert de aansluiting van pro-/vso-jongeren op de arbeidsmarkt

Lees meer »
Wij brengen techniek onder de mensen

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…